Ecobrick vật liệu không nung thân thiện môi trường

Ecobrick là một chất thay thế thân thiện với môi trường hơn cho xi măng poóc lăng thông thường. Nó dựa trên các vật liệu tự nhiên đã qua xử lý tối thiểu hoặc các phụ phẩm công nghiệp để giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất xi măng, đồng thời có khả năng chống lại nhiều vấn đề về độ bền bê tông phổ biến.

One thought on “Ecobrick vật liệu không nung thân thiện môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *