NHẬN XỬ LÝ TRO XỈ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn. Chiếm khoảng 30 – 35% lượng than đưa […]